Wit-Rusland wordt wel eens de laatste dicatuur binnen Europa genoemd. De 65-jarige Lukashenko regeert sinds 1994 met een autoritair landsbestuur in de typische Sovjetstijl. Dit regime komt nu onder druk te staan door een nooit eerder gezien volksprotest van de oppositie. Het is duidelijk, de burgers zijn klaar voor de (langverwachte) Revolutie.

Oppositie als Cyberpartizanen

De Belarussische groep, die zichzelf Cyberpartizanen noemen, werd in het leven geroepen om het regime van Lukashenko onder druk te zetten. Hun doel is om zoveel mogelijk (persoonlijke) informatie van de aanhangers van Lukashenko’s regime openbaar te maken.

Een voorbeeld hiervan is de publicatie van persoonlijke gegevens van een duizendtal politieagenten. Dit kwam er in navolging van onnodig politiegeweld tegen demonstranten waar de huidige president toestemming voor heeft gegeven. De Cyberpartizanen willen hiermee duidelijk maken dat niemand zich kan verbergen achter zijn/haar masker en dat ze hier een gevolg aan zullen geven. Ze benadrukken dat ze hiermee verder zullen gaan tot het politiegeweld een halt wordt toegeroepen.

Cyberpartizanen anonymous

Het internet als strijdtoneel

Het doel van de Cyberpartizanen is nog lang niet bereikt en zal zich hoogstwaarschijnlijk verderzetten tot het regime van Lukashenko gevallen is. Het gebruik van internet als strijdtoneel voor politieke afrekeningen of onenigheden is niet nieuw en is aan een opmars bezig. De markt ontwikkelt zich steeds verder en er blijven steeds nieuwe, innovatie technieken bijkomen.

Denk bijvoorbeeld aan deepfake voice technologywaarbij stemmen nagebootst kunnen worden met behulp van Artificiële Intelligentie of gezichtsherkenning via videobewaking op straat.

Dit laatste draagt onder andere bij aan de ontmaskering (deanonimisatie) van politie agenten die zich tijdens hun dienst verbergen in een uniform en achter een masker, ook wel balaclava genoemd. Wanneer de oppositie er in slaagt om een agent van zijn/haar balaclava te ontdoen, zal deze het gezicht afwenden voor eventuele camera’s om ontmaskering te voorkomen.

Opmerkelijk is, dat het zelfs niet meer nodig is om het volledige gezicht vast te leggen. Met een computer en database kan er al een gezicht én identiteit gekoppeld worden. Deze technologieën zorgden ervoor dat de namen van een duizendtal politie agenten openbaar konden worden gebracht.

Wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan zeker dit filmpje.

Georganiseerde DDoS-aanvallen 

De Cyberpartizanen creëerden een website om DDoS-aanvallen (Distributed denial-of-service attacks) te plegen op online platformen en informatiebronnen van de overheid. Het opzet van een DDoS-aanval is om het verkeer van een systeem of service tijdelijk te verstoren of niet-toegankelijk te maken.

Cyberpartizanen

De idee achter de Cyberpartizanen hun website is simpel. Wanneer er op de link geklikt wordt, zal er automatisch een DDoS-aanval gestart worden op instanties die cruciaal zijn voor Lukashenko’s regime zoals bijvoorbeeld de banken, politie, regering,… Met behulp van een meter op de website kan je de intensiteit van het aantal aanvragen bepalen.

Het aantal websitebezoekers en de bijhorende intensiteit, bepalen bijgevolg de uitgevoerde druk op de instantie. Omdat de aanvragen vanuit een browser met Javascript vertrekken, kunnen de DDoS-aanvallen niet geblokkeerd worden op basis van het IP adres.