World full of data

Deze week werd bekend gemaakt dat het beschikbare aantal IPv4 adressen werd opgebruikt. Dit is de eerst gebruikte versie van een internet protocol. Deze 32-bit nummers worden gebruikt om computers, smartphones, TV’s,… op het internet een identiteit te geven. Met andere woorden zijn deze toegewezen numerieke labels het fundament van het internet zoals we het vandaag de dag kennen.

Niet onverwachts

Het tekort aan IPv4 adressen komt echter niet onverwachts en was slechts een kwestie van tijd. Het is een logisch gevolg van de alsmaar groeiende hoeveelheid toestellen die verbonden zijn met het internet. De laatste jaren werd er gewerkt aan een alternatief voor de IPv4 adressen, namelijk de IPv6 adressen. De integratie hiervan verloopt echter moeizaam omdat er vaak complexe en dure omwegen voor nodig zijn. Dit omdat ze onderling niet compatibel zijn en directe communicatie tussen beide onmogelijk is.

Gelimiteerde internet ontwikkeling

Als gevolg hiervan zal de ontwikkeling van het internet ongewenst beperkt worden. De IPv4 adressen die de komende jaren vrij komen door bijvoorbeeld het stopzetten van een bedrijf, zullen worden toegewezen aan de hand van een wachtlijst. De schaarste van deze adressen is echter niet voldoende om aan de steeds toenemende vraag te voldoen.

Bron: ZDNet