Hybrid Cloud

Een ‘hybrid cloud’-model combineert de eigen IT-infrastructuur met de public cloud. Die mengvorm biedt de nodige flexibiliteit om frequent en snel nieuwe applicaties te kunnen aanleveren. Zo speelt u als onderneming moeiteloos in op marktopportuniteiten. Gevoelige data en klassieke workload beheert u on prem; voor onverwachte workloads kan u gebruik kan maken van de cloud.