BITSANDBI(Y)TES BY EPACT, VEEAM & WASABI

Voorkom Cryptolocker aanvallen met Cloud Back-Ups & Immutable Data

Iedere laatste vrijdag van de maand organiseren we BITSANDBI(Y)S by ePact & partners. Het concept is simpel, interactieve lunchsessies over de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de markt, gebracht door echte vak experts!

Iedereen heeft al wel eens van Microsoft gehoord en ook het gebruik van Office 365 is al lang niet nieuw meer binnen bedrijven. Wat echter wel al eens vergeten wordt, is het belang van een degelijke back-up en restore wanneer data opgeslagen wordt in de Cloud.

Waar Microsoft met O365 een platform aanbiedt om de interne en externe communicatie en collaboratie van uw bedrijf zeer efficiënt aan te pakken, kent de back-up en restore capaciteit wel zijn grenzen. Alle informatie en data die u en uw werknemers namelijk met O365 verwerken, blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Daarom moet u op zoek naar een back-up oplossing die een antwoord biedt op uw bedrijfsnoden.

In dit webinar kaarten we samen met Veeam het belang van Cloud Data Management aan en geven we enkele voorbeelden van waar het allemaal mis kan gaan. We geven ook een duidelijk overzicht van onze offering en hoe wij u als erkende Veeam en Wasabi partner kunnen bijstaan in dit proces. Zo elimineert u in de toekomst het risico op dataverlies en blijft data ten allen tijde toegankelijk én beschermd.

KRIJG TOEGANG TOT DE OPNAME